tai nạn khi quan hệ

Những sự cố có thể gặp khi quan hệ

Nếu ví dụ như tôi gặp sự cố trên giường tương đương với tình trạng giao thông xứ mình e là các nhà giao thông công chánh sẽ nổi đóa lên mà rằng: giường chỉ có 2 người lấy đâu ra kẹt, ùn, tắc, va quẹt, tan vỡ đầu, rơi xuống vực, cầu sập, cầu

Các tại nạn khi quan hệ

Theo đông y, đó là chứng tẩu dương. Nếu chứng tẩu dương xuất hiện trong lúc đang giao hợp gọi là thượng mã phong. Còn, xuất hiện sau khi đã quan hệ tình dục xong là hạ mã phong. What Can You Get When You Making Love 2-3 Times A Week BS Lê Vương Văn